05040302

Bartošova Lehôtka

Obec založil Šoltýs Bartoš v roku 1390, ale lokalita bola obývaná oveľa skôr. Objavili tu nálezy z obdobia stredného paleolitu. Od roku 1776 patrila banskobystrickému biskupovi, čo je zobrazené aj v oficiálnom erbe obce. V minulosti sa obyvatelia zaoberali prácou v bani a lesoch, pálením uhlia a hlinených fajok.

Medzi historické pamäti-hodnosti obce patrí Kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1673. V 17. storočí bol ohradený dva metre vysokým múrom so strieľňami na ochranu pred Turkami. Vo veži sú umiestnené dva zvony z roku 1673.

Na križovatke ciest do Kremnice a Jastrabej je osadená socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1893.

V obci stojí pôvodný a v tomto regióne jediný Ľudový dom z polovice 19. storočia, ktorý bol roľníckou usadlosťou.

Obec leží v pohorí Krem-nických vrchov. Smerom na juh od obce sa o 300 metrov vyššie vypína impo-zantná Jastrabská skala. Je to odkrytý lávový ryo-litový prúd, ktorý sa končí kolmou stenou. Na skalu vedie priamo z obce turistický chodník.

Oproti Jastrabskej skale sa uprostred Kremnických vrchov vypína ďalšia dominanta – Horná Klapa vysoká 687 metrov.

V bezprostrednej blízkosti v romantickom lesnom zákutí leží jazierko Slobodné, ktoré bolo odjakživa magnetom pre všetkých turistov v regióne.

Reštaurácie
Motorest a penzión Zlatý strom, Tel. : 0905882218
Zelený dvor, Bartošova Lehôtka 162, Tel. : 0917542647