0402030201

Dolná Ves

Pôvodný názov obce Schwabendorf pochádza z roku 1429. Poloha na hranici ostrihomského arcibiskupstva a kráľovské-ho mesta Kremnica ju predurčila ako vstupnú bránu do zlatého mesta. Osadníci sa v minulosti živili najmä prácou v kremnických baniach a neskôr na železnici.

Pod názvom Šváb sa spomína pri návšteve Františka Lotrinského, manžela cisárovnej Márie Terézie, ktorý v júni roku 1751 navštívil Kremnicu.

V roku 1852 medzi Bartošovou Lehôtkou a Švábom vítali obyvatelia okolitých dedín aj rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. na ceste do Kremnice.

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou v obci je rímskokatolícky klasicistický Kostol Panny Márie zo začiatku 19. storočia.

Z obce vedú do okolitých hôr lesné cesty, ktoré sú lákadlom pre turistov a cykloturistov. Najzaujímavejšie trasy smerujú na Ďurovu skalu, k lesnému jazierku Slobodné a na Hornú Klapu.