0402030201

Horná Ves

Prvá písomná zmienka o obci Horná Ves s pô-vodným názvom Vindisdorf je z roku 1429, keď dal kráľ Žigmund Luxemburský mestu Kremnica do zálohy štyri okolité obce. Obyvatelia boli odjakživa baníci a celá história obce je úzko spätá s ťažbou zlata v Kremnici.

História obce však siaha oveľa hlbšie do minulosti. Na úpätí Čertovho vrchu sa našli dva bronzové meče liptovského typu z obdobia lužickej kultúry z 10. až 9. storočia pred Kristom. Najstaršou inštitúciou v obci je budova ľudovej školy z roku 1835.

V strede obce stojí barokový morový stĺp so sochou Svätej Trojice z roku 1710. Pôvodne stál v Kremnici, ktorá ho v roku 1776 darovala Hornej Vsi.

Na Čertovom vrchu sú ešte pozostatky banskej činnosti v podobe povrchových ťažobných jám.

Na hornom konci obce sa nachádza ústie Hlbokej dedičnej štôlne, ktorá sa razila v rokoch 1519 – 1613 a má dĺžku 7 050 metrov. Zo štôlne vytekala okrová voda. Tú nechávali v sedimentačných nádržiach usadzovať a sušiť. Továreň na farbu bratov Strobentzovcov ju spracovávala a predávala ako okrové farbivo chemickým továrňam v Uhorsku. Obec leží v malebnom údolí. Z východu ju chráni Brezový vrch a zo západu Čertov vrch. Z obce vedú lákavé značkované turistické chodníky do okolia.