05040302

Hronská Dúbrava

Obec sa nachádza v južnej časti Kremnických vr-chov. Prvá písomná zmienka o osídlení s názvom Besserech je z roku 1388. Obyvatelia sa živili ako uhliari, drevorubači, povozníci a pltníci.

Ťažké časy prežívali osadníci v lete roku 1621, keď sa stretli vojská Gabriela Betle-na v bitke pri Jalnej s cisárskymi vojskami. Osadníci sa zo strachu pred vyčíňaním voja-kov radšej vysťahovali do vyšších, bezpečnej-ších miest. Tak vznikla na kopci aj horná časť Hronskej Dúbravy.

V 19. storočí sa obec zžila so železnicou. V rokoch 1865 – 1872 sa stavala železnica z Hronskej Dúbravy do Vrútok. O rok nato sa otvorila úzkokoľajná trať z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Za socializmu ju pod názvom Trať mládeže rekonštruovali. Stala sa veľmi obľúbenou a samotný vláčik dostal prezývku „Anča“. Každý rok na jar otvára tradičnú sezónu premávky.

Z obce vedie náučný chodník do štátnej prírodnej rezervácie Boky. Uprostred trasy sa nachádza neza-budnuteľná Čertova skala. Balvan v tvare zemiaka s objemom až 5 metrov kubických stojí na skalnom podklade, s ktorým ho spája nepatrná plocha. Najnovšími výskumami sa zistilo, že by mal stáť aspoň ďalších 200 rokov.

Na brehu Hrona je vybudované obľúbené stredisko vodáckej turistiky využívané na letné splavy rieky.

Ubytovanie
Chata – Hronská Dúbrava 105, v strede obce pre 12 osôb, Kyska Travel