0402030201

Ihráč

Najstaršia písomná zmienka o obci s názvom Graach je z roku 1388. Je situovaná do nádherného prírodného prostredia. V doline nad obcou vzniklo sopečnou činnosťou jazero, na ktorého brehoch sa vytvorilo prívetivé životné prostredie.

V mladšej kamennej dobe sa sem nasťahovali pravekí ľudia, o čom svedčia miestne nálezy štiepaných kamenných nástrojov. V súčasnosti však toto jazero už neexistuje.

Na južnom okraji obce sa nachádza Ihráčske kamenné more, ktoré v roku 1993 vyhlásili za prírodnú pamiatku. Je pozostatkom prírodného kanála lávy zo sopky. Po jej stuhnutí vznikol útvar, ktorý sa teraz rozpadáva na veľké balvany.

Nad obcou v doline Bieleho potoka je pozoruhodný skalný útvar Prieboj – Železné vráta. Potok za milióny rokov vymlel úzky kaňon, cez ktorý vedie cesta. Nad ním sa vypína prírodná oblasť Chomy, ktorá je medzi turistami z okolia veľmi obľúbená.

V doline asi 4 kilometre poniže obce je vodná nádrž s veľkým detským táborom. V lete sem prichádza mnoho ľudí za od-dychom a deti tu trávia prázdniny.

Ubytovanie
Rekreačné zariadenie Rybník – Ihráč – Píla, Tel. : 045/6726174