0402030201

Jastrabá

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1487 pod menom Bezstrebe, ale oblasť bola obývaná oveľa skôr. Archeológovia odkryli sídlisko lužickej kultúry z mladšej bronzovej a z halštatskej doby.

K najvýznamnejším pamiatkam obce patrí kostol postavený v roku 1370 na mieste pohanskej svätyne a zasvätený archanjelovi Michalovi.

Nad obcou sa vypína zvláštny vrch v tvare konského chrbta nazvaný Jastrabská skala. Pri pohľade z obce nevyniká ničím zvláštnym, no z opačnej strany tvorí najvýznamnejšiu skalnú dominantu Kremnických vrchov.