05040302

Kopernica

Prvá písomná zmienka o obci Kopernica s pôvodným menom Deutsche Litta je doložená z roku 1349. Od roku 1776 patrila obec banskobystrickému biskupstvu.

K najvýznamnejším pamiatkam obce patrí rímsko-katolícky Kostol sv. Martina, ktorý bol pôvodne po-stavený roku 1349 v barokovom slohu. V kostole je umiestnená ďalšia kultúrna pamiatka, socha Madony zo začiatku 15. storočia.

V 16. storočí patrila obec medzi najvýznamnejšie v regióne. Mala dokonca aj vlastný vodný mlyn a neskôr sa v obci rozmohla výroba mlynských kameňov.

Lesy nad obcou sú v dôsledku intenzívnej banskej činnosti dodnes pretkané hustou sieťou ciest a chodníkov. Na juh od obce sa uprostred lesov vypína skalné bralo Horná Klapa. Slúži ako prirodzená rozhľadňa, ktorá sa stala najvyhľadávanejším miestom Kremnických vrchov.

Okolité lesy skrývajú skutočné poklady prírody. Bez zveličovania sa dá hovoriť o hubárskom raji. Lesné plodiny ako jahody, maliny a černice sú na každom kroku. Nie je zriedkavosťou stretnúť jelene a srnky. V noci sem občas zablúdia aj medvede a vlky.