0402030201

Kremnické Bane

Obec založili nemeckí kolonisti ako banícku osadu. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1361. Celé okolie je po-siate banskými dielami svedčiacimi o rozsiahlej banskej činnosti v stredoveku.

Nad obcou sa zachoval Kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1300, postavený na mieste pôvodnej nemeckej románskej kaplnky.

Táto lokalita sa však preslávila najmä tým, že je označená za geografi cký stred Európy. Je tu postavený skalný pamätník s emblémom stredu Európy.

V obci sa zachoval pseudogotický rímskokatolícky kostol z 19. storočia, v ktorom sa pravidelne slúžia bohoslužby.

Medzi najvýznamnejšie banské diela patria pozostatky Turčekovského vodovodu z 15. storočia, ktorý zohral v rozvoji regiónu kľúčovú úlohu a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na svete. V obci sa z neho
zachovala vodná nádrž, ktorá dodnes slúži ako zásobník vody a napája kaskádu vodných podzemných elektrární v Kremnici.

V obci sa zachovali pôvodné dedinské drevenice z polovice 18. storočia, ktoré boli ako súbor vyhlásené za pamiatkovú zónu. Obyvatelia udržujú tradície z minulosti. Jednou z nich je zapaľovanie jánskej vatry v lete večer pred Jánom.

Nad obcou sa vypína skalnatý vrchol, miestnymi obyvateľmi nazývaný Skala, z ktorého je neopakovateľný výhľad na Kremnické vrchy a priamo do Kremnice.