0402030201

Kunešov

Listina o založení obce Villa sancti Michaelis pochádza z roku 1342. V roku 1429 ju dal kráľ Žigmund Luxemburský mestu Kremnica do zálohy. Začiatkom 17. storočia mala obec viac ako 1 200 po nemecky hovoriacich obyvateľov.

Nešťastným pre obec bol rok 1628, keď ju prepadli Turci a mnohých obyvateľov odvliekli do otroctva.

K najvýznamnejším pamiatkam patrí rímskokatolícky Kostol Sv. Michala z roku 1381.

V obci sa nachádzajú tri kaplnky, na ktoré sú domáci veľmi hrdí. Pre okoloidúcich sú obľúbenou zastávkou na oddych a zamyslenie.

Obec leží v západnej časti Kremnických vrchov uprostred Kunešovskej planiny plnej lúk, ostrovčekov kríkov a stromov.

Na dolnom konci obce pri jednej z kaplniek stojí 400-ročná lipa malolistá s obvodom kmeňa 740 centimetrov. Všetci obyvatelia si ju veľmi cenia, pretože tu rastie už od čias osídlenia Ameriky.