0402030201

Lúčky

Prvá písomná zmienka o obci Lúčky sa datuje do roku 1429. V tom čase sa nazývala Hannushaw.

V roku 1808 sa objavuje prvý písomne doložený názov Lúčka.

K najvýznamnejším pamiatkam obce patrí rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša z roku 1487.

Na cintoríne pri kostole sú pôvodné liatinové kríže z prelomu 19. a 20. storočia.

bezprostrednej blízkosti stojí aj evanjelický kostol z roku 1823. V dôsledku klesajúceho počtu obyvateľov evanjelického náboženstva však kostol postupne upadá.

Pred areálom Kostola sv. Mikuláša sa nachádza Kaplnka Panny Má-rie z konca 19. storočia. 

Pôvodná fara z roku 1810 bola kompletne prestavaná a zmodernizovaná. Dnes slúži pod názvom Oáza sv. Filipa ako účelové sociálno-vzdelávacie zariadenie.