0402030201

Trnavá Hora

Prvá písomná zmienka o Trnavej Hore, Jalnej a Kľačanoch je z roku 1388, v ktorej sa uvádzajú ako súčasť hradného panstva Šášov.

Na j v ý z n a m n e j š o u pamiatkou je Kostol sv. Jána Nepomuckého postavený v roku 1775 v barokovoklasicistickom slohu. Pri kostole je v malej kaplnke umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého.

V minulosti bola obec svedkom bitky pri Jalnej, kde vojská Gabriela Betlena porazili cisársku armádu, čo mu prinieslo korunu uhorského kráľa.

Prírodné danosti vytvárajú dobré podmienky na rozvoj športových aktivít, turistiky a cykloturistiky.

Obec je východiskovým bodom na turistické výlety do dolín a kopcov Jastrabskej vrchoviny a Štiavnických vrchov.

Priamo ňou preteká rieka Hron, ktorú využívajú vodáci na splavovanie.

V doline nad obcou je Prvá detská prázdninová republika Tralaland, kde trávia prázdniny deti z celého Slovenska.

Každý rok na Vianoce je v priestoroch Kultúrneho domu v Jalnej vystavený ručne vyrezávaný drevený betlehem. Vyrobili ho miestni umelci a u všetkých návštevníkov vzbudzuje nevšedný záujem.