05040302

690th anniversary of Krahule 1st written mention

The mayor of the municipality, the municipal council of the municipality of Krahule and the Carpathian-German Association, hereby invite you on 14.08.2021 to the celebrations of the municipality on the occasion of the 690th anniversary of the municipality of Krahule THE PROGRAM 8.30 – 9.30 Ecumenical service (Church of St. J. Nepom.) 10.00 Start of the cooking competition (football field) 10.30 – 13.00 Lunch, refreshments (Restaurant of the village, public space OcÚ – ticket issue) 13.00 – 15.00 Ceremonial speeches – Mayor Miroslav Schwarz, MUDr. Helga Niklesová, Hilda Steinhüblová (OcÚ car park) Performance of the children’s ensemble Dukátik Performance of groups from Hauerland (OcÚ car park) 14.00 – 15.00 Evaluation of the cooking competition (football field) 15.00 – 16.00 Raffle (football field) 16.30 – 17.30 Folk music Vrštek (football field) 18.00 – 19.00 Janko Kulich & Kolegium (football field) 19.30 – 20.30 The Duchon’s (football field) 21.00 – 22.30 Ploštín Punk (football field) 23.00 – 24.00 Heľena’s eyes (football field) 00.00 – 02.00 Disco (football field)

Úplné výsledky sa nepodarilo načítať
Skúsiť znova
Opakuje sa pokus…
Opakuje sa pokus…