0303030201

690. výročie obce Krahule 1. písomnej zmienky

Pozvánka_str. 1Pozvánka_str.2Pozvánka_str. 3Pozvánka_str. 4

Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo obce Krahule Karpatskonemecký spolok, Vás týmto pozývajú dňa 14.08.2021 na oslavy obce pri príležitosti 690. výročia obce Krahule 1. písomnej zmienky

PROGRAM

8.30 – 9.30          Ekumenická bohoslužba (Kostol sv. J. Nepom.)

10.00                   Zahájenie súťaže vo varení (futbalové ihrisko)

10.30 – 13.00      Obed, občerstvenie (Reštaurácia obce, verejný priestor OcÚ – výdaj na lístky)

13.00 – 15.00             Slávnostné príhovory – starosta obce Miroslav     Schwarz, MUDr. Helga Niklesová, Hilda Steinhüblová (parkovisko OcÚ)

Vystúpenie detského súboru Dukátik

Vystúpenie skupín z Hauerlandu (parkovisko OcÚ)

14.00 – 15.00      Vyhodnotenie súťaže vo varení (futbalové ihrisko)

15.00 – 16.00      Tombola (futbalové ihrisko)

16.30 – 17.30      Ľudová hudba Vrštek (futbalové ihrisko)

18.00 – 19.00      Janko Kulich & Kolegium (futbalové ihrisko)

19.30 – 20.30      The Duchon’s (futbalové ihrisko)

21.00 – 22.30      Ploštín Punk (futbalové ihrisko)

23.00 – 24.00      Heľenine oči (futbalové ihrisko)

00.00 – 02.00      Diskotéka (futbalové ihrisko)