05040302

Jánska vatra 2018

Dňa 23.06.2018 Vás všetkých srdečne pozývame na pálenie Jánskeho ohňa, pričom o hudbu a občerstvenie bude postarané.

Vatra 2018