0402030201

Krahulský kotlík – 1. ročník

Pozývame všetkých občanov a návštevníkov obce na súťaž vo varení kotlíkového gulášu KRAHULSKÝ KOTLÍK 2018, ktorý sa bude konať 18. augusta 2018 od 11:00 hod. pri futbalovom ihrisku Krahule. Na návštevníkov čaká okrem chutného gulášu aj atraktívny sprievodný program. Viac informácií v letáku :

Krahulský kotlík 2018

Obec Krahule na podujatí Krahulský kotlík vyhotovuje videozáznam a fotografie z podujatia za účelom pozitívnej propagácie obce a za účelom zaznamenávania udalostí do kroniky obce. Obec prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete na stránke obce: www.krahule.sk, počas pracovnej doby na obecnom úrade alebo kontaktujte obcou poverenú zodpovednú osobu na zodpovednaosoba1@gmail.com.