0303030201

OZNAM – koronavírus

Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírsu COVID-19 sa všetky podujatia až do odvolania rušia.