0303030201

Pozvánka WORKSHOP

“Propagácia regiónu Kremnické vrchy”

Informačný workshop – medzinárodný odborný seminár _____________________________________________________________

pozvanka-workshop

pozvanka-workshop