05040302

Prezentácia LEGIOVLAKU 25. – 26. júl 2020

LEGIOVLAK A3R SK Kremnica25 – 26. júla, od 9.00 hod – do 19.00 hod,   bude možné vidieť na stanici v Kremnici repliku Legiovlaku – teda repliky vozňov, ktoré tvorili organizačné a bojové zázemie čsl. legionárov počas ich bojového pôsobenia v rokoch 1918 – 1920 v Rusku.

Československé légie v Rusku sa spolupodieľali na vzniku  I. ČSR v roku 1918  a vzniku prvej československej armády. Vstupné 0 €.