0402030201

XIV. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica 2017

NBS-MMM-Kremnica_Sympozium-medaili-2017_web